روش شناسی نقد در تفسیر قرآندسته کتاب : انتشارات دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۰۸ بهمن ۱۴۰۲
ارسال با ایمیل: