رابط حقوق شهروندی

تعداد بازدید:۳۷۵۶۶

دکتر حسین فرزانه پور

رابط حقوق شهروندی دانشگاه بیرجند

 

مختصری از سوابق کاری ایشان:

دکتر حسین فرزانه پور استادیار پایه 33 گروه آموزشی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند است.

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر( 1382 تا 1384)،  عضویت در هیات نظارت بر چاپ کتاب استان خراسان جنوبی (1387 تاکنون)، عضویت در هیأت جذب دانشگاه  (1388 تاکنون)، عضویت در کمیته صیانت از حقوق شهروندی استان(1388)، ریاست دانشکده هنر دانشگاه بیرجند( 1384 تا 1385)، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی(85 تا 92)، عضویت در شورای پژوهشی صدا وسیمای خراسان جنوبی، عضویت درشورای پژوهشی اداره کل فرهنگ وارشاد خراسان جنوبی و عضو نهضت مطالعه مفید شهرستان بیرجند بخشی از سوابق اجرایی دکتر فرزانه پور است.

  

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۷